Duomenų apsauga

1. Duomenų apsaugos apžvalga


Bendros gairės


Šiose gairėse pateikiama paprasta apžvalga, kas nutinka Jūsų asmens duomenims, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys yra visi duomenys, pagal kuriuos gali būti nustatyta Jūsų tapatybė. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje mūsų Duomenų apsaugos deklaracijoje.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Jūsų naršymo elgsena gali būti statistiškai įvertinta. Tai dažniausiai daroma su slapukais ir taip vadinamomis analizės programomis. Jūsų naršymo elgesio analizė paprastai atliekama anonimiškai; pagal naršymo elgesį Jūsų atsekti neįmanoma. Jūs galite su ja nesutikti arba neleisti jos atlikti, nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją rasite šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje.

Jūs galite prieštarauti tokiai analizei. Informaciją apie prieštaravimo galimybes Jums pateiksime šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje.


2. Bendros gairės ir privaloma informacija

Duomenų apsauga


Šių interneto svetainių operatoriai labai rimtai vertina Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šios Duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia interneto svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys yra duomenys, pagal kuriuos gali būti nustatyta Jūsų tapatybė. Šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinta, kokius duomenis mes renkame ir kam naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Pastaba dėl atsakingos įstaigos
Už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje yra atsakinga:

Nivona Apparate GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Telefonas: 0911 2526630
El. paštas: info@nivona.com

Atsakinga įstaiga yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba su kitais sprendžia dėl asmens duomenų (pvz., vardai, pavardės, el. pašto adresai ar kt.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus Jūsų aiškų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Šiam tikslui pakanka mums išsiųsti laisvos formos el. laišką. Iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymo teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

Duomenų apsaugos pažeidimų atveju atitinkamas asmuo turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga priežiūros institucija duomenų apsaugos klausimais yra federalinės žemės, kurioje yra įsikūrusi mūsų įmonė, duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų sąrašą ir kontaktinius duomenis galima rasti šioje nuorodoje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę duomenis, kuriuos mes, remdamiesi Jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, tvarkome automatiškai, mašininio nuskaitymo forma gauti patys arba perduoti tretiesiems asmenims. Jei prašote perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tada, jei bus techniškai įmanoma.

Informacija, blokavimas, ištrynimas

Pagal taikomas teisės aktų nuostatas, turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją, duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę ištaisyti, blokuoti arba ištrinti šiuos duomenis. Norėdami užduoti klausimų dėl asmens duomenų, bet kada galite su mumis susisiekti teisinės informacijos skirsnyje pateiktu adresu.


3. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


Teisės aktų nustatytas duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


Savo įmonei paskyrėme duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
El. paštas: marc.fuchs@datev.de4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Slapukai


Interneto svetainėse tam tikrais atvejais naudojami taip vadinami slapukai. Slapukai nepakenks Jūsų kompiuteriai ir juose nėra jokių virusų. Slapukai naudojami tam, kad mūsų svetainė būtų patogesnė, efektyvesnė ir saugesnė. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi Jūsų kompiuteryje ir Jūsų naršyklėje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „sesijos slapukai“. Pasibaigus Jūsų apsilankymui svetainėje jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai liks Jūsų galiniame įrenginyje, kol Jūs jų neištrinsite. Šie slapukai leis mums atpažinti Jūsų naršyklę, kai kitą kartą apsilankysite mūsų svetainėje.

Galite taip nustatyti savo naršyklę, kad būtumėte informuotas apie slapukų nustatymą ir suteiktumėte leidimą naudoti slapukus kiekvienu konkrečiu atveju, neleistumėte naudoti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai, arba įgalintumėte automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Išjungus slapukus, šios interneto svetainės funkcijos gali būti apribotos.

Slapukai, būtini elektroninių ryšių procesui atlikti arba tam tikrų, Jūsų pageidaujamų funkcijų atlikimui (pvz., pirkinių krepšelio funkcija), saugomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą išsaugoti slapukus, kad būtų užtikrintas techniškai tvarkingas ir optimizuotas jo paslaugų teikimas. Jei saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti Jūsų naršymo elgsenos analizavimui), šioje duomenų apsaugos deklaracijoje jie aptariami atskirai.


5. Analizės įrankiai ir reklama

„Google Analytics“


Šioje interneto svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos. Šios paslaugos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics“ naudoja taip vadinamus „slapukus“. Tai yra Jūsų kompiuteryje išsaugomi tekstiniai failai, kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojatės interneto svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perduodama JAV esančiam „Google“ serveriui ir ten išsaugoma.

„Google Analytics“ slapukų saugojimas pagrįstas BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgesį, kad optimizuotų ir savo interneto svetainę, ir savo reklamą.

IP anonimizavimas


Šioje svetainėje mes esame aktyvavę IP anonimizavimo funkciją. Prieš perduodama į JAV, „Google“ sutrumpins Jūsų IP adresą, esantį Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse. Tik išimtiniais atvejais į JAV esantį „Google“ serverį perduodamas visas IP adresas, kuris yra sutrumpinamas ten. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją tam, kad įvertintų naudojimąsi svetaine, sudarytų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų svetainės operatoriui kitas su svetainės bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Jūsų naršyklės „Google Analytics“ perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės papildinys


Galite neleisti saugoti slapukų, atitinkamai nustatę savo naršyklės programinę įrangą; tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jums gali nepavykti naudotis visa šios svetainės funkcijų apimtimi. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su Jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą), taip pat „Google“ juos tvarkyti, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galima rasti šioje nuorodoje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Užsakymo duomenų tvarkymas


Sudarėme sutartį su „Google“ dėl užsakymo duomenų tvarkymo ir visiškai įgyvendinome griežtus Vokietijos duomenų apsaugos priežiūros institucijų reikalavimus, kai naudojamasi „Google Analytics“.


6. Įskiepiai ir įrankiai

„YouTube“


Mūsų svetainėje naudojami „Google“ valdomos „YouTube“ įskiepiai. Svetainių valdytojas yra „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.

Kai lankotės vietoje iš mūsų svetainių, kurioje yra „YouTube“ įskiepis, sukuriamas ryšys su „YouTube“ serveriais. „YouTube“ serveriui bus perduodama, kuriose mūsų svetainėse Jūs lankėtės.

Jeigu esate prisijungęs prie savo „YouTube“ paskyros, leidžiate „YouTube“ susieti savo naršymo elgseną tiesiogiai su savo asmeniniu profiliu. To galite išvengti atsijungę nuo savo „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ naudojame tam, kad patraukliai pristatytume savo internetinius pasiūlymus. Tai yra teisėtas interesas, kaip yra apibrėžta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą rasite „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje, adresu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

„Google Maps“


Šioje svetainėje per API naudojama „Google Maps“ žemėlapių paslauga. Šios paslaugos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis, būtina išsaugoti Jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į JAV esantį „Google“ serverį, kur ji ir išsaugoma. Šios svetainės teikėjas neturi jokios įtakos duomenų perdavimui.

„Google Maps“ žemėlapių naudojimas naudingas patraukliam mūsų internetinių pasiūlymų pristatymui, be to, jį naudojant lengviau rasti vietas, kurias nurodomo savo svetainėje. Tai yra teisėtas interesas, kaip yra apibrėžta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje, adresu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Privaloma informacija remiantis str. 12 ir tolesni BDAR


Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Pavardė: Peter
Vardas: Wildner
Kontaktiniai duomenys (oficialūs)
Įmonė: NIVONA Apparate GmbH
Adresas: Südwestpark 49
Telefonas: 90449 Nürnberg
El. paštas: peter.wildner@nivona.com

Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys

Kontaktiniai duomenys (oficialūs)
Įmonė: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adresas: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
El. paštas: marc.fuchs@datev.de

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Duomenų rinkimas iš esmės vykdomas su Jūsų pačių žinia. Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš su mumis sudarytos sutarties. Dėl Jūsų įsipareigojimų bendradarbiauti, labai svarbu pateikti mūsų prašomus duomenis, nes kitaip negalėsime vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

Taikant ikisutartines priemones (pvz., renkant pagrindinius duomenis galimam pirkimo procesui), Jūsų duomenų pateikimas yra būtinas. Jei prašomų duomenų nepateiksite, sutarties sudaryti negalėsime.

Siekiant teikti mūsų paslaugas, gali prireikti tvarkyti asmens duomenis, kuriuos atitinkamu tikslu gavome iš kitų įmonių arba kitų trečiųjų asmenų, pvz., mokesčių inspekcijų, Jūsų verslo partnerių ar panašių asmenų.

Be to, galime tvarkyti asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., interneto svetainių, kurias naudojame teisėtai ir tik atitinkamu sutarties tikslu.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir Vokietijos federalinį duomenų apsaugos įstatymą (FDAĮ):

Remiantis sutikimu (remiantis str. 6, 1 dalies a punktu, BDAR)

Asmens duomenų tvarkymo tikslai kyla iš duoto sutikimo. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti ir atšaukimas galios į ateitį. Gali būti atšaukti ir tie sutikimai, kurie buvo duoti iki BDAR įsigaliojimo (2018 m. gegužės 25 d.) Atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdytam iki šio atšaukimo. Pavyzdžiui: Naujienlaiškio siuntimas, sutikimas perduoti Jūsų pateiktus duomenis trečiosioms šalims (pvz., bankams, draudimo bendrovėms, akcininkams ir pan.).

Siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (remiantis str. 6, 1 dalies b punktu, BDAR)

Duomenų tvarkymo tikslai atsiranda, viena vertus, pradėjus taikyti ikisutartines priemones, kurios taikomos prieš sutartimi reguliuojamus verslo santykius, ir, kita vertus, vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš su Jumis sudarytos sutarties.

Dėl teisinių reikalavimų (remiantis str. 6, 1 dalies c punktu, BDAR) arba dėl viešojo intereso (remiantis str. 6, 1 dalies e punktu, BDAR)

Duomenų tvarkymo tikslai kyla iš teisinių reikalavimų arba atitinka viešąjį interesą (prievolės saugoti laikymasis, mokesčių konsultanto atskaitomybės ir informavimo prievolių laikymosi įrodymas).

Atsižvelgiant į interesų pusiausvyrą (remiantis str. 6 str. 1 dalies f punktu, BDAR)

Duomenų tvarkymo tikslai susiję su mūsų teisėtų interesų apsauga. Gali prireikti tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, viršijančius faktinį sutarties vykdymą. Mūsų teisėtas interesas gali būti naudojamas tolesniam Jūsų pateiktų duomenų tvarkymui pagrįsti, jei tai neapriboja Jūsų interesų arba pagrindinių teisių ir laisvių. Mūsų teisėtas interesas atskirais atvejais gali būti: Teisinių ieškinių pateikimas, gynimasis nuo ieškinių dėl atsakomybės, nusikalstamų veikų prevencija.

Kas gauna Jūsų pateiktus duomenis?

Prieigą prie Jūsų pateiktų asmens duomenų, kurie yra būtini sutartinių ir teisinių prievolių įgyvendinimui, mūsų įmonėje turės šiuo duomenis tvarkyti įgalioti padaliniai.

Laikantis su Jumis sudarytos sutarties, Jūsų pateiktus duomenis gaus tik tie subjektai, kuriems jų reikia dėl teisinių priežasčių, pvz., mokesčių inspekcijos, socialinės apsaugos įstaigos, kompetentingos institucijos ir teismai.

Kiti gavėjai Jūsų pateiktus duomenis gaus tik esant Jūsų pageidavimui ir pateikus būtiną savo sutikimą.

Teikdami savo paslaugas, mes pasitelkiame sutartinius duomenų tvarkytojus, kurie prisideda prie sutartinių prievolių įgyvendinimo, pvz., elektroninių duomenų apdorojimo partnerius, dokumentų naikinimo paslaugas teikiančias įmones, specializuotas prekybos įmones ir pan. Šie sutartiniai duomenų tvarkytojai sutartimi įpareigoti laikytis BDAR ir FDAĮ reikalavimų.

Ar Jūsų pateikti duomenys bus perduoti trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms?

Jūsų pateikti duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Jei atskiru atveju norite savo pateiktus duomenis perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai, tai padarysime tik gavę Jūsų raštišką sutikimą.

Ar vykdomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą?

Jūsų pateiktiems duomenims tvarkyti nenaudojamas joks visiškai automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą), remiantis str. 22, BDAR.

Tvarkymo trukmė (panaikinimo kriterijai)

Jūsų pateikti duomenys tvarkomi tol, kol tai būtina sutartam tikslui pasiekti, jeigu su Jumis yra sudaryta sutartis. Nutraukus sutartinius santykius, Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi siekiant laikytis įstatymų nustatytos saugojimo prievolės arba remiantis mūsų teisėtais interesais. Pasibaigus įstatymų nustatytam saugojimo laikotarpiui ir (arba) nebelikus mūsų teisėtų interesų, Jūsų pateikti duomenys bus ištrinti.

Numatomi mums taikomų saugojimo prievolių ir mūsų teisėtų interesų terminai:
• Saugojimai terminai vykdant prekybos ir mokestines prievoles. Čia nustatyti duomenų arba dokumentacijos saugojimo terminas yra nuo dviejų iki dešimties metų.
• Įrodymų saugojimas pagal senaties terminų reikalavimus. Pagal Vokietijos Civilinio kodekso 195 ir paskesnius straipsnius, šie senaties terminai gali būti iki 30 metų, o standartinis senaties terminas yra treji metai.
Informacija apie Jūsų teises
Teisė gauti informaciją, remiantis str. 15, BDAR:
Paprašius, Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie tai, ar ir kokius duomenis apie Jus ir kokiu tikslu saugome.

• Teisė ištaisyti duomenis, remiantis str. 16, BDAR:
Turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, turi teisę prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis, be kita ko, pateikiant papildytą paaiškinimą.

• Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“), remiantis str. 17, BDAR:
Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsiant ištrintų Jūsų duomenis. Duomenų valdytojas privalo nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei taikoma viena iš šių priežasčių: a) nebeliko tikslų, dėl kurių asmens duomenys buvo surinkti b) Jūs atšaukėte savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Nėra jokio kito pagrindo tvarkyti asmens duomenis.
c) Jūs prieštaraujate tvarkymui. Nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis.
d) Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
e) Asmens duomenų ištrynimas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal ES arba šalių narių teisę, kuri yra taikoma duomenų valdytojui.
f) Asmens duomenys buvo surinkti ryšius su siūlomomis informacinės visuomenės paslaugomis, remiantis 8 str. 1 dalimi.

• Teisė apriboti duomenų tvarkymą, remiantis str. 18, BDAR ir FDAĮ 35 str.
Turite teisę prašyti apriboti duomenų tvarkymą, jei yra viena iš šių sąlygų:
a) Abejojate savo asmens duomenų teisingumu.
b) Duomenų tvarkymas yra neteisėtas; tačiau Jūs nenorite, kad duomenys būtų ištrinti.
c) Asmens duomenys tvarkymo tikslams nebereikalingi; tačiau Jums reikalingi duomenys, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apsiginti nuo teisinių reikalavimų.
d) Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui remiantis str. 21, 1 dalimi, BDAR. Kol dar nėra aišku, ar teisėti duomenų valdytojo interesai nusveria Jūsų interesus, duomenų tvarkymas bus apribotas.

• Teisė į duomenų perkeliamumą remiantis str. 20, BDAR:
Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo gauti Jūs pateiktus duomenis struktūruotu, plačiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu. Mes negalime trukdyti juos perduoti kitam duomenų tvarkytojui.

• Teisė prieštarauti remiantis str. 21, BDAR:
Tuo tikslu kreipkitės į duomenų tvarkytoją (žr. aukščiau).

• Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai remiantis str. 13, 2 dalies d punktu, 77 BDAR ir FDAĮ 19 str.:
Jeigu manote, kad Jūsų duomenų tvarkymas neatitinka BDAR, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti, kreipkitės į atitinkamą priežiūros instituciją

• Sutikimo atšaukimas remiantis str. 7, 3 dalimi, BDAR
Jei duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu pagal str. 6, 1 dalies a punktą arba str. 9, 2 dalies a punktą (specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas), Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo tam tikram tikslui duotą sutikimą, be jokio poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis Jūsų sutikimu, teisėtumui iki atšaukimo.


coffee
„NIVONA“
PARDAVĖJO PAIEŠKA